Szanowni Państwo, czasami życie stawia nas w różnych niezbyt komfortowych sytuacjach. Dzieje się to najczęściej wtedy, kiedy najmniej się tego spodziewamy, oraz nie jesteśmy do tego odpowiednio przygotowani. Bez wątpienia kolizja drogowa jest jedną z wielu spraw o których trudno mówić z uśmiechem na twarzy. Mimo naszych najszczerszych chęci i perfekcyjnych umiejętności w prowadzeniu pojazdu, nierzadko potwierdzonych latami praktyki, nie jesteśmy w stanie zapobiec nieprawidłowej reakcji drugiego kierowcy, której następstwem może być szkoda unieruchamiająca nasze auto. Ryzyko nawet chwilowej utraty “mobilności” – które niesie za sobą splot różnego rodzaju dokuczliwych przypadków; jak spóźnienie do szkoły, pracy, nieobecność na ważnym spotkaniu biznesowym, może doprowadzić do szeregu negatywnych konsekwencji z tym związanych. Skuteczną receptą zaistniałej sytuacji może być oferta naszej firmy dotycząca bezgotówkowego wynajmu samochodu zastępczego z oc sprawcy na czas przywrócenia własnego pojazdu do stanu używalności. Kładąc duży nacisk na najmniejsze szczegóły w realizacji naszych zadań, podstawimy samochód pod wskazany przez państwa adres, zajmiemy się również przepływem niezbędnej dokumentacji do zakładu ubezpieczeń, dotyczącej wynajmu auta, proponując państwu współpracę w tym zakresie, będziemy szczególnie wdzięczni za okazane nam zaufanie.

Zgodnie z art. 361 par. 2 kodeksu cywilnego naprawienie szkody, w tym także szkody wyrządzonej przez sprawcę wypadku komunikacyjnego, obejmuje straty, które poszkodowany poniósł na skutek jej wyrządzenia. Niewątpliwie korzystanie z pojazdu zastępczego, przez czas trwania naprawy, wiąże się z ponoszeniem kosztów z tym związanych. Koszty te powinny zostać pokryte z OC sprawcy. Sytuacja taka zachodzi zarówno wtedy, gdy samochód jest narzędziem pracy – dla osób prowadzących działalność gospodarczą, jak również osób, które takiej działalności nie prowadzą, na co zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 listopada 2011 r., III CZP 05/11. W orzeczeniu tym stwierdzając, że: „Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej.”